Elektriker Billdal

Snabb Offert & Utryckning från auktoriserade Elektriker i Billdal!

Elektriker i Billdal med säkra fastpriser!

Vi jobbar med de mest förekommande uppdragen i branschen, så som ombyggnationer, renoveringar, felsökningar och nyinstallationer. Med ett flertal kunniga anställda utför vi arbeten inom el, telefoni, data och larm.

ELINSTALLATION
Vi utför all form av elinstallation, så som elanläggningar vid ny- och ombyggnader, belysning och service i Göteborg med omnejd. Vi utför även besiktning av elinstallationer.

TELEINSTALLATION
Vi utför all form av teleinstallation, allt från porttelefoner till telefoninät.

DATA
Vi gör allt från kompletta datanätverk i kontor till mindre datanätverk i hemmen.

LARM
Vi utför installation och service av brandlarm, inbrottslarm samt övervakning.

Flera års erfarenhet med

Lång erfarenhet och flera tjänster inom el

Våra elektriker har flera års erfarenhet inom elbranschen som ledande montörer och arbetsledare inom både större och mindre projekt. 

De har bland annat arbetat med installationer inom industri, kontor och privata boenden. Här har de haft möjlighet att genomföra nybyggnationer, renoveringar och tillbyggnader, både i standardutförande och arkitektritat. De utgår alltid från kundens enskilda behov när vi tillsammans med er planerar arbetet. 

Det kan till exempel handla om arbetstider som passar er övriga verksamhet eller andra önskemål. Istället för att begränsa oss inom ett område erbjuder de helhetslösningar inom bland annat: Data, tele, larm och brandlarm Knx och övervakning.

Vi har också som avsikt att alltid ligga i framkant kring nya metoder och tekniker.

ELINSTALLATION, SERVICE, UNDERHÅLL

Vi utför alla typer av elinstallationer inom de flesta områden. Det kan vara såväl nyinstallationer som ombyggnationer och servicearbeten. Våra uppdrag innefattar både privatbostäder, kontor, butikslokaler, restauranger och alla andra tänkbara lokaler, såväl kommersiella som industriella. 

Vi utför både enkla installationer och skräddarsydda helhetslösningar. Intelligent solutions. Åtgärder för energibesparing Med tanke på miljön är det extra viktigt för oss att ta stor hänsyn till energiförbrukning när vi planerar och presenterar våra uppdrag. Våra kunder, framför allt de med stora kommersiella fastigheter, skall få en överskådlig bild över både ekonomisk och miljömässig vinning i sin investering.

ÅTGÄRDER FÖR ENERGIBESPARING
Med tanke på miljön är det extra viktigt för oss att ta stor hänsyn till energiförbrukning när vi planerar och presenterar våra uppdrag. Våra kunder, framför allt de med stora kommersiella fastigheter, skall få en överskådlig bild över både ekonomisk och miljömässig vinning i sin investering.

LARM, DATA, TELEFONI & ÖVERVAKNINGSYSTEM
Installation av larm, övervakning och passersystem ingår också i vårt utbud och vi har stor kunskap vad gäller installation av system inom detta område.

Många av övervakningsprodukterna är kompatibla med KNX/EIB systemet. Det underlättar samordnande med annan fjärrstyrd manövrering. En privatperson kanske vill kunna kontrollera belysning, värme, ventilation och samtidigt få en kameraövervakning över en sommarstuga, garage eller liknande.

Har man nätverksbaserade övervakningskameror som är kompatibla med KNX/EIB systemet så är detta inga problem. I tex köpcentra möjliggör systemet bevakning av biytor som till exempel soprum, garage, lager med mera.

KNX (Hem och bygnads styrsystem)
Dessa centralstyrda system är ett väldigt bra alternativ för att få en effektiv och lätt hantering med optimal funktion. Systemet bygger på en central där enheter som dimmerkanaler, brytaktorer, jalusiaktorer placeras. 

Manövreringsenheterna kan vara allt ifrån vanliga tryckknappar till mer avancerade touchdisplayer. Sedan väljer kunden vad han/hon vill styra från enheten. Detta går naturligtvis att ändra med tiden om funktionen av rummet ändras från exempelvis tv-rum till barnrum i ett privat ändamål och från arbetsrum till konferensrum i ett kommersiellt ändamål. 

Hela systemet byggs utifrån en programvara som heter ETS. Det är detta som möjliggör förändringar eftersom samtliga funktioner ligger inprogrammerade där och kan ändras vid behov. KNX är världens första öppna standard för hem och fastighetsautomation EN 50090. 

Denna standard gör det möjligt att flera produkter och leverantörer kan sammankopplas i ett och samma system. Med detta menas att kunden inte är bunden till en leverantör utan det finns en möjlighet att välja fritt efter tycke och smak

 

Elektriker vid bild
billdal
elektrikereliten
Elektriker pratar i telefon

Få offert