Utbildning för elektriker

Man ska välja elprogrammet på gymnasiet om man vill bli elektriker. Det finns flera inriktningar att välja på. Ta redan på de olika inriktningarna som elektriker kan specialisera sig på innan du väljer. Det är viktigt att du väljer rätt inriktning. 

Elprogrammet på gymnasiet är på 3 år. Efter gymnasieutbildningen så följer det ett års lärlingsarbete innan man blir elektriker. 

Efter din lärlingstid får du ut ett certifikat som bevis på att du är elektriker. En lärlingsutbildning kombinerar en betald praktik på arbetsplatsen och en klassrums undervisning. På grund av den omfattande utbildningen, så kvalificerar de som fullföljer lärlingsutbildningen sig för att göra både underhåll och byggnation. 

En lärlingsutbildning är vanligen på 4 år. Varje år omfattar minst 144 timmar klassundervisning och 2000 timmar av praktik på en arbetsplats. I klassrummet, ska lärlingar lära elektrisk teori, läsa ritningar, matematik, elektrisk säkerhet och första hjälpen. De kan också få särskild utbildning i lödning, kommunikation, brandlarm, och kranar och hissar. På jobbet, så jobbar lärlingar under överinseende av erfarna elektriker. 

De lär sig ansluta och testa ledningar, uttag och strömbrytare. De lär sig också att ställa upp och rita diagram för hela elsystem. Så småningom, så behärskar de alla huvuduppgifter som en elektriker utför. Vissa börjar sin klassrumsundervisning innan de söker en lärlingsutbildning. Ett antal offentliga och privata yrkesutbildningar och tekniska skolor och utbildningsorganisationer erbjuder utbildning för att bli elektriker. Arbetsgivarna anställer ofta studenter som fullföljer dessa program och vanligtvis startar dem på en mer avancerad nivå än de utan denna utbildning

Få offert